El més

¿Et fi­ca­ràs en una bo­ti­ga o en uns grans ma­gat­zems per ad­qui­rir els re­gals de Na­dal? Dis­fru­ta de la ciu­tat i dei­xa’t sor­pren­dre amb la va­ri­a­da ofer­ta de les pa­ra­de­tes al car­rer: ro­ba, ar­te­sa­nia, de­co­ra­ció... ¡No els fal­ta ni men­jar!

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - La­ia Zi­e­ger zi­e­ger­la­[email protected]

Les mi­llors pa­ra­des de car­rer per com­prar els teus re­gals de Na­dal.

Dis­seny de por­ta­da: Es­tu­dio An­ver­sal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.