- Re­cep­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Gyo­zas de carn d’olla de Car­lo­ta Cla­ver (La Gor­man­da).

«Faig una ver­sió mo­der­na i lleu­ge­ra de les cro­que­tes de la me­va àvia (por­ten la ma­tei­xa far­sa), amb un toc de la cui­na asi­à­ti­ca que tant m’agra­da», ex­pli­ca Car­lo­ta Cla­ver, xef de La Gor­man­da. 2 PER­SO­NES DI­FI­CUL­TAT: BAI­XA

IN­GRE­DI­ENTS

Per a les gyo­zas

— 6 pe­ces de pas­ta de gyo­za

— 50 g de po­llas­tre

— 50 g de pa­pa­da de porc

— 50 g de carn de ve­de­lla

— 770 g de bei­xa­mel fe­ta amb man­te­ga de tò­fo­na (60 g de man­te­ga de tò­fo­na, 60 g de fa­ri­na i 750 ml de llet)

— Ci­bu­let

— Sè­sam

Per a la sal­sa

— 50 g de so­ja

— 5 g de mi­rin

— 5 g de lli­ma

— 5 g de gin­ge­bre

— 5 g de bit­xo

— 2 g de mel — 20 g de brou de coc­ció de les carns

PRE­PA­RA­CIÓ

1. Bu­lliu el po­llas­tre, la pa­pa­da de porc i la carn de ve­de­lla com un brou curt, du­rant una ho­ra apro­xi­ma­da­ment.

Una ve­ga­da cuit, es­mi­co­leu la carn i bar­re­geu-la amb la bei­xa­mel fe­ta amb man­te­ga de tò­fo­na. Re­ser­veu el brou. Mun­teu les gyo­zas i bu­lliu-les amb el brou de les carns du­rant uns 4 mi­nuts. Re­ti­reu-les i dis­po­seu-les en un plat. Na­peu-ho amb la sal­sa i po­seu-hi per so­bre una mi­ca de ci­bu­let i sè­sam. 2. 3. 4.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.