- Art

El Mu­seu Pi­cas­so ex­po­sa per pri­me­ra ve­ga­da la cor­res­pon­dèn­cia en­tre el ge­ni mala­gueny i el seu amic i con­fi­dent Jau­me Sa­bar­tés, i el fons do­cu­men­tal de l’edi­to­ri­al Gus­tau Gi­li

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El Mu­seu Pi­cas­so ex­po­sa les car­tes en­tre el pin­tor i Jau­me Sa­bar­tés.

Una de les pa­rets de l’ex­po­si­ció de­di­ca­da a l’edi­to­ri­al Gus­tau Gi­li, amb imat­ges de Pi­cas­so, la fa­mí­lia Gi­li, Mi­ró, Sert i al­tres pro­ta­go­nis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.