His­tò­ria vi­va del pop

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Tot i que l’as­so­ci­em sem­pre als 90 (so­bre­tot pel seu clàs­sic àl­bum Girl­fri­end del 1991), el gran Matt­hew Swe­et ha gra­vat més dis­cos du­rant aques­ta dè­ca­da, molts d’ells a duo amb Su­san­na Hoffs, can­tant de The Ban­gles. Di­jous, dia 13, pre­sen­ta To­mor­row’s daugh­ter a la sa­la Uplo­ad.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.