Top Mà­gic

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA -

Es­pai Jo­an Bros­sa (Flas­sa­ders, 40) Del 12 de desem­bre al 6 de ge­ner Preu: 11 € (ses­si­ons prè­vi­es del 7, 8, 9 i 11) i de 14 a 20 € (a par­tir del dia 12) es­ce­na­ri­bros­sa.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.