Zayn, sen­se aca­bar de de­fi­nir

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Però, ¿qui és Zayn? Sí, ja ho sa­bem: el més re­bel i ta­ci­turn dels One Di­rec­ti­on. La pre­gun­ta ve per la di­ver­si­tat de mo­da­li­tats que adop­ta al llarg dels ¡27 talls! d’Ica­rus falls, el seu nou disc en so­li­ta­ri. Al­gu­nes res­se­nyes li de­ma­nen una mi­ca més d’(au­to)de­fi­ni­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.