Un de­but a te­nir en comp­te

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Un dels pri­mers dis­cos del 2019 és Ode to a fri­end, l’es­pe­rat de­but llarg del can­tau­tor rock Ben Cra­mer, àli­es Old Sea Bri­ga­de. Molt re­co­ma­na­ble, però no la mi­llor mú­si­ca per co­men­çar l’any amb ale­gria: Cra­mer es va ins­pi­rar en el re­cent su­ï­ci­di d’un amic. Pu­ra malen­co­nia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.