Dos su­per­dos

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

En l’úl­tim pa­rell de dè­ca­des, King Khan (cone­gut pel seu tre­ball amb els soul-punk The Sh­ri­nes) i Mark Sul­tan, àli­es BBQ, han tret gran pro­fit de la se­va sin­to­nia pel que fa a gus­tos mu­si­cals i sen­tit de l’hu­mor. Tor­na­ran a de­mos­trar quí­mi­ca aquest di­ven­dres, dia 11, a l’Uplo­ad.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.