Re­pas­sem la fil­mo­gra­fia trans­for­mis­ta de Ch­ris­ti­an Ba­le (fo­to).

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El pes de Ch­ris­ti­an Ba­le ha fluc­tu­at més que la co­tit­za­ció de bit­coins. Als ci­nes se’l pot veu­re amb 20 qui­los més a ‘El vi­cio del po­der’, pa­per que li ha do­nat el Glo­bus d’Or. Aquí re­pas­sem la se­va fil­mo­gra­fia trans­for­mis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.