Luis López Guer­ra

Ma­gis­trat d’Es­tras­burg

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

El Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans ha do­nat la raó a dos jo­ves que van cre­mar la fo­to del Rei a Gi­ro­na i ha sen­ten­ci­at que no hi va ha­ver «ni in­ci­ta­ció a l’odi ni vi­o­lèn­cia» i que la pe­na de pre­só va ser des­pro­por­ci­o­na­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.