NECROLÒGIQUES

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona -

SANCHO DE áVILA Ha­di Oug­ha­nem, Aba­dia Capsir, Hi­no­jo Ber­na, Al­bui­xech Pé­rez, Ay­mar Lla­gos­te­ra, Ju­jol Llor­ca, Ar­ranz Re­ven­ga, Ma­rín,

Pé­rez Oso­rio,

Oli­va, Mi­li­an

Ca­no Ba­ra­ho­na Ra­mos, Che­ca Lar­ri­ba, Ser­ra i Flo­tats, Gó­mez Mas, Ma­que­da Pac­he­co, Vi­cens Ros­sell, Na­vei­ra Ro­drí­guez, Tomás Az­nar, Martín, Mar­tí­nez Ca­be­llo,

LES CORTS

Sa­ez Mar­tí­nez, Gonzá­lez López, Iz­qui­er­do Gaya, Pri­or Mon­te­si­nos, Ro­jas Ca­sals, Ro­drí­guez Fernán­dez, Mo­re­no Gil, Cal­de­rón Mar­tí­nez, Wad­hu­mal, Su­nyer Roig, Pé­rez,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.