Ani­ver­sa­ris

GRA­CIA QUEREJETA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps -

56 anys ► Ci­ne­as­ta ma­dri­le­nya. Pre­mi Goya pel seu curt­me­trat­ge El vi­a­je del agua.Ha di­ri­git, en­tre al­tres, Una es­ta­ci­ón de pa­so, Si­e­te me­s­as de bi­llar fran­cés (pre­mi del Ju­rat a Sant Se­bas­tià) i 15 años y un dia. Mat­tia Pa­si­ni. 33 anys. Pi­lot de mo­tos. Ja­mes Mor­ri­son. 34 anys. Can­tant. Álex Gonzá­lez. 38 anys. Ac­tor. Manuel Valls. 56 anys. Po­lí­tic fran­cès. To­ni Al­bà. 57 anys. Ac­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.