Te­a­tres

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu -

MALDÀ TEATRE

Avin­gu­da de Sar­rià 33, Barcelona, A par­tir del 13/09, una comèdia de www.aqui­ta­ni­a­te­a­tre.es a par­tir 06/09: www.barts.cat. 93 Pi, 5, T. 931 647 778. d'Alí­cia Ser­rat i Mi­quel Te­ja­da. Per com­pra d'en­tra­des, con­sul­ta d'ho­ra­ris i preus (www.el­mal­da.cat) Jo­a­quín Cos­ta, 68, T. 933 435 323. A par­tir 13 se­tem­bre de Willy Rus­sel, dir. Mi­quel Gor­riz, amb Mer­cè Ará­ne­ga. tre­a­tre­goya.cat i pro­men­tra­da. com

PUNTUAL

C/ Alla­da Ver­mell, 15. Me­tro: Jau­me I., T. 639 305 353.

Cia. La Puntual - Eu­ge­nio Navarro. Ti­te­lles +3 anys. Di­es 3, 4, 5 i 31 d'agost. Dv. 19 h., ds. 19 h., dg. 18 h. Preu 8€. www.la­pun­tu­al.in­fo

SECA ES­PAI BROSSA

C/ Flas­sa­ders, 40 - 933 151 596, www.la­se­ca.cat.

a par­tir de "La Pre­gà­ria de Txer­nò­bil". Del 05/09 al 07/10 dc. a ds. 20.30 h. i dg. 19 h. adap­ta­ció de Fe­liç­ment jo sóc una do­na de M. A. Cap­many. Del 12/09 al 07/09 dc. a ds. 20 h. i dg. 19 h.

VILLARROEL

Villarroel, 87, T. 934 511 234. A par­tir 12 se­tem­bre de Mar­tin McDo­nagh, dir. Iván Mo­ra­les, amb Pol Ló­pez, Mar­ta Mi­llà, Fer­ran Vi­la­jo­sa­na i Xa­vi Sáez. la­vi­llar­ro­el.cat i pro­men­tra­da.com

TEATRE CONDAL

Av. Pa­ral·lel, 91, T. 934 423 132. A par­tir 13 se­tem­bre

el nou mu­si­cal de Bro­adway, di­ri­git per Daniel An­glès. ony­ric.cat i pro­men­tra­da.com Hos­pi­tal, 51, T. 933 015 504. A par­tir 6 se­tem­bre, de Marc Ar­ti­gau, Cris­ti­na Ge­ne­bat i Ju­lio Man­ri­que, amb T de Teatre. te­a­tre­ro­mea.cat i pro­men­tra­da.com

VERSUS GLÒRIES

Cas­ti­lle­jos 179. <M> Glòries i Mo­nu­men­tal. Bus 7/ H12/62/B21/N2/N3., T. 932 323 184. Es­tre­na 2/08: dc. a ds. 20.30 h. i dg. 19 h. Es­tre­na 3/08: dj. a ds. a les 22 h.

APOLO

Av. Pa­ral·lel, 59., T. 934 419 944. El ca­ba­ret más fa­mo­so de Cu­ba de la ma­no de "El Ji­ma­gua". Dm. a dv. 21 h., ds. 18.30 i 21.30 h., dg. 18.30 h. En­tra­des a www.te­a­tre­a­po­lo.com i ta­qui­lla.

DEL RA­VAL

Pas­seig de Sta. Ma­dro­na, 40-46 / Pça. Mar­ga­ri­da Xir­gu 1. Me­tro (Po­ble Sec L3, Es­pa­nya L3-L1), T. 932 289 747. Més in­for­ma­ció www. te­a­tre­lliu­re.com, ta­qui­lles del teatre, Ticket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369.

POLIORAMA

La Ram­bla, 115, T. 933 177 599. A par­tir del 22 de se­tem­bre, Da­goll Da­gom pre­sen­ta Preu es­pe­ci­al ven­da an­ti­ci­pa­da a te­a­tre­po­li­o­ra­ma.com

VIC­TÒ­RIA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.