La cos­ta ga­lle­ga en el fo­cus

22.45 CUATRO

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu -

En­tre els pro­duc­tes tí­pics de la cos­ta ga­lle­ga des­ta­quen el pop i les clo­ïs­ses. Un al­tre dels atrac­tius per a les per­so­nes que vi­si­ten Ga­lí­cia és sa­ber més so­bre el nar­co­trà­fic ga­llec.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.