Treu­re’s el car­net a la pre­só

21.55 TV-3

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu -

Avui es co­neix el Ja­vi­er, un ma­tri­cu­lat que s’es­tà tra­ient el car­net a la pre­só i que aga­fa­rà el cot­xe des­prés d’ha­ver estat 20 anys sen­se con­duir. A més, el lo­cu­tor d’iCat Albert Mi­ra­lles con­fes­sa que no ha­via vol­gut mai el car­net de cot­xe però que ara s’ha de­ci­dit a treu­re-se’l.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.