San­dra Sánc­hez

Ka­ra­teka

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

★★★★

Ha gua­nyat l’or als Mun­di­als de karate, a l’im­po­sar-se a la fi­nal fe­me­ni­na per 3-2 a la ja­po­ne­sa Kiyou Shi­mi­zu, gua­nya­do­ra en les du­es edi­ci­ons pas­sa­des. És el seu pri­mer tri­omf in­di­vi­du­al de ca­te­go­ria uni­ver­sal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.