Tri­omf del Jo­ven­tut i der­ro­ta del Man­re­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

La Pe­nya va su­perar l’Obra­doi­ro (83-79) des­prés de re­ac­ci­o­nar en el se­gon temps i re­mun­tar el mar­ca­dor ad­vers del des­cans. Ni­co La­pro­vit­to­la va ser el mà­xim ano­ta­dor, amb 22 punts. El Ba­xi Man­re­sa, en can­vi, va su­cum­bir en la se­va vi­si­ta al Va­lèn­cia (89-76). La di­fe­rèn­cia es va ges­tar en el se­gon quart. Bo­jan Dubl­je­vic (21 punts, 33 de va­lo­ra­ció) va ser el prin­ci­pal bot­xí dels man­re­sans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.