Mad Max: Fu­ria en la car­re­te­ra

Una fu­gi­da per car­re­te­ra d’alt vol­tat­ge 22.15 AN­TE­NA 3 Ac­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Programació Tv -

Di­rec­ció: Ge­or­ge Mi­ller Ac­tors: Tom Hardy (fo­to), Char­li­ze The­ron, Nic­ho­las Hoult, Ro­sie Hun­ting­ton, Whi­te­ley Pa­ís: Aus­trà­lia-EUA (2015) 120 mi­nuts

►Per­se­guit Pa­ís: ►Quan

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.