In­fan­tils

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

Mont­seny, 47. Me­tro (Fon­ta­na L3), T. 932 289 747.

cre­a­ció i di­rec­ció J. As­pa, Rhum and cia. Es­tre­na el 5/12. Fins al 30/12. Més in­for­ma­ció www.te­a­tre­lliu­re. com, ta­qui­lles del te­a­tre, Ticket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369

LLIU­RE MONTJUÏC TE­A­TRE

De l'1 al 16 de desem­bre Te­a­tre. Con­sul­teu www.sat-te­a­tre.cat

TE­A­TRE

de Cia. Fes­tuc

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.