Sa­les de Fes­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

C/ Les Ram­bles, 138, Dc. a ds. 22.30 h., dg. 20 h. Dj. a dv. 20.30 h., dg. 18 h. Ds. 20.30 h. En­tra­des a la ven­da a www.grup­ba­la­na.com C/ Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 595,

Dc. 20.30 h., dj. 18 h., dv. 20.30 h., ds. 18 i 21.30 h., dg. 18 h.

MALDÀ

Pi, 5, T. 931 647 778. d'Ai­na Hu­guet.

Cia. Na­di­ne Gers­pac­her. Per com­pra d'en­tra­des, con­sul­ta d'ho­ra­ris i preus (www.el­mal­da. cat) Av. Pa­ral·lel, 91, T. 934 423 132. amb

de dc. a dv. 20 h. ds. 17 i 20 h., dg. 12 i 17.30 h. ony­ric.cat i pro­men­tra­da.com Hos­pi­tal, 51, T. 933 015 504. Fins al 9 de desem­bre:

de Clau­dio Tol­cac­hir, de dc. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 21 h., dg. 18.30 h. A par­tir 13 des. tor­na de Ramon Ma­dau­la, dir. Jor­di Ca­sa­no­vas. te­a­tre­ro­mea.cat i pro­men­tra­da.com

BECKETT

Del 14/11 al 8/12. Dc. a ds. 20.30 h., dg. 18.30 h. Del 19/12 al 04/01. Dc. a ds. 20.30 h., dg. 18.30 h. Del 19/12 al 13/01. Dc. a ds. 20 h., dg. 19 h. Més in­fo i en­tra­des: www.sa­la­beckett.cat. Car­rer de Pe­re IV, 228-232. BCN. Av. Pa­ral·lel, 59., T. 934 419 944.

Dc. i dv. 20.30 h., dj. 18.30 h., ds. 18.30 h., dg. 18.30 h. Dl. i dt. 20.30 h., ds. 21.30 h. A par­tir del 15 de desem­bre. En­tra­des a www.te­a­tre­a­po­lo.com i ta­qui­lla.

BOR­RÀS

Pla­ça de Ur­qui­na­o­na, 9, Dc. 20.30 h., dj. 20.30 h., dv. 20.30 h., ds. 18 i 21.30 h., dg. 18 h. Pla­ça de la Vi­la, 1 - 08150 Pa­rets del Va­llès., Tel. 935 739 800. amb Un es­pec­ta­cle ple d'il·lu­sió i de ri­a­lles cons­tants amb el cone­gut show­mag Ge­rard Bor­rell.

Preu 10€. A les 21 h. so­par amb bar­que­tes ofert per la Co­mis­sió de Fes­tes (tru­queu per re­ser­var tau­la). Ven­da d'en­tra­des a www.ticke­tea.com i al ma­teix te­a­tre una ho­ra abans de la re­pre­sen­ta­ció. Més in­for­ma­ció a www.pa­rets.cat. Tem­po­ra­da 2019 als te­a­tres de Pa­rets: re­ga­la't el Car­net Amic. Abo­na­ment a to­ta la pro­gra­ma­ció de Can Ra­jo­ler i de la Sa­la Co­o­pe­ra­ti­va de tot l'any 2019 per no­més 135€ (5,40€ per es­pec­ta­cle). In­for­ma­ció i ven­da a Can Ra­jo­ler te­lè­fon 935 739 800.

- PORNO - XOU

Pa­ral·lel can­to­na­da Nou de la Ram­bla, T. 934 420 777. Ca­da nit xou de 23 h. a 05 h., amb 25 ar­tis­tes.

Co­mi­ats i grups per a so­par + xou. Con­sul­teu tel. 934 420 777.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.