Star Wars Epi­so­dio III: La ven­gan­za de los Sith

15.45 CU­A­TRO Ci­èn­cia fic­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Programació Tv -

Di­rec­ció: Ge­or­ge Lu­cas Ac­tors: Ewan McG­re­gor (fo­to), Na­ta­lie Port­man Pa­ís: EUA (2005) 140 mi­nuts

►★ls

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.