Leo Mes­si

Da­van­ter del Bar­ça

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

L’as­tre blau­gra­na no va dei­xar pas­sar l’opor­tu­ni­tat da­vant de l’Ei­bar per mar­car l’em­ble­mà­ti­ca xi­fra de 400 gols a la Lli­ga i ho va fer pre­ci­sa­ment a la ma­tei­xa por­te­ria de la Di­a­go­nal on va ano­tar el pri­mer del comp­te, el 2005.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.