MES­SI

Ho­me­nat­jat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

6

Va acon­se­guir una fita his­tò­ri­ca (el gol 400 a la Lli­ga, una bes­ti­a­li­tat) i es va de­di­car a veu­re com els seus com­panys l’ho­me­nat­ja­ven amb una bo­na ac­tu­a­ció coral. Va es­tar molt més des­con­nec­tat del joc del que en ell és ha­bi­tu­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.