CÀR­RE­GA POLICIAL CON­TRA ARRAN EN UN AC­TE DE VOX

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política -

L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat q Els Mos­sos van car­re­gar ahir con­tra un cen­te­nar de ma­ni­fes­tants que, con­vo­cats per Arran, van pro­var de boi­co­te­jar una «pa­e­lla po­pu­lar d’any nou» al camp de fut­bol del Gor­nal, a l’Hos­pi­ta­let. Du­rant el cap de set­ma­na, Arran i els CDR han

im­pe­dit que el par­tit ul­tra­dre­tà ce­le­bri ac­tes o mun­ti en­ve­lats in­for­ma­tius a Barcelona, Bla­nes i Sit­ges.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.