GUI­TA­RRA UNI­VER­SAL

El Periódico Mediterráneo - - Opinión -

Mu­chos aplau­sos se lle­vó el ga­na­dor del Cer­ta­men In­ter­na­cio­nal Fran­cesc Tà­rre­ga de Be­ni­càs­sim 2018, Alí Aran­go, a su pa­so por el Con­ser­va­to­rio Pro­fe­sio­nal de Cas­te­llón, don­de dio una mas­ter class es­pec­ta­cu­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.