FE­LI­PE DE EDIM­BUR­GO

El Periódico Aragón - - Gente -

El ma­ri­do de Isa­bel II aban­do­nó el hos­pi­tal el mar­tes pa­ra pa­sar las fies­tas con la fa­mi­lia real tras ha­ber in­gre­sa­do el 20 de diciembre pa­ra per­ma­ne­cer en ob­ser­va­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.