El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - MI­RAR -

LA LUZ DE MI VI­DA Dra­ma (EEUU, 2019) Di­rec­ción Ca­sey Af­fleck, Re­par­to Ca­sey Af­fleck, An­na Pniowsky, Tom Bo­wer, Eli­sa­beth Moss Con­mo­ve­dor retrato de un fu­tu­ro dis­tó­pi­co en el que un pa­dre de­be pro­te­ger a una de las úl­ti­mas mu­je­res que que­dan en el mun­do: su hi­ja.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.