El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - MI­RAR -

THE KING

Dra­ma (Gran Bre­ta­ña / Hun­gría / Aus­tra­lia, 2019) Di­rec­ción Da­vid Michod Re­par­to Ti­mot­hée Cha­la­met, Ro­bert Pat­tin­son, Ben Men­del­sohn, Joel Ed­ger­ton Re­crea el as­cen­so de En­ri­que V al trono de In­gla­te­rra y la ba­ta­lla de Azin­court, en la que de­rro­tó al ejér­ci­to fran­cés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.