Lli­bre de cul­te ins­tan­ta­ni

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - PORTADA -

Re­ser­voir Bo­oks pu­bli­ca El li­bro de Sa­rah, la ce­le­bra­da úl­ti­ma no­vel·la de l’ídol li­te­ra­ri mar­gi­nal Scott McC­la­na­han. Nar­ra la his­tò­ria d’un amor fra­cas­sat, el del nar­ra­dor amb Sa­rah, la se­va pri­me­ra do­na i ma­re dels seus dos fills. Una obra que és mig fic­ció i mig ve­ri­tat, pe­rò és tot in­ten­si­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.