Un clàs­sic en la mi­llor ver­sió

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - PORTADA -

La Fil­mo­te­ca (pla­ça de Sal­va­dor Se­guí, 1-9) re­cu­pe­ra, en el marc de Car­ta blan­ca a Jaume Plen­sa, el clàs­sic del ci­ne noir Sed de mal, i a més a més en la ver­sió més prò­xi­ma a les in­ten­ci­ons que te­nia Or­son We­lles, el re­mun­tat­ge del 1998. Es pro­jec­ta­rà dos di­es: dis­sab­te, 14, a les 19.30 ho­res, i di­marts, 17, a les 21.30 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.