Pro­jec­ció de ‘Só­lo mía’, film so­bre la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El cen­tre cí­vic La Ca­de­na (Ma­re de Déu del Port, 397) ha mun­tat per al di­jous dia 19 a les 18.00 ho­res, la pro­jec­ció de Só­lo mía (2001). La pel·lí­cu­la, pro­ta­go­nit­za­da per Paz Ve­ga i Sergi López, abor­da el te­ma de la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.