Lunch Box. Re­ce­tas pa­ra lle­var

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - CUINES -

pa­ra lle­var (15 €). Les pro­pos­tes de Sa­bri­na Fau­da-Rô­le, ben il·lus­tra­des amb les fo­tos d’Akiko Ida, són útils i sen­zi­lles: rot­llets de trui­ta de for­mat­ge, ar­ròs i mo­ni­a­to amb amet­lles, pas­ta­na­gues sal­ta­des i pernil, poke de sal­mó... Des­prés de do­nar con­sells so­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.