Ló­gi­ca

El Periódico de Catalunya (Català) - Teletodo - - Autodefini­do -

En­cuen­tre el va­lor de la pa­la­bra BIOS­FE­RA.

A ca­da le­tra le co­rres­pon­de siem­pre el mis­mo nú­me­ro en­tre el 0 y el 9.

PIS­TAS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.