El Periódico - Català

BCN, un futur en clau marítima

L’estratègia de ciutat de l’economia blava persegueix que el sector tingui una nova dimensió i generi ocupació de qualitat

- ALBERT DALMAU

És innegable que un dels grans llegats de la Barcelona olímpica va ser la seva obertura al mar. Amb aquella transforma­ció, la ciutat es reconnecta­va amb si mateixa, amb els seus orígens, i obria una nova façana al Mediterran­i, per a l’ús i gaudi de la ciutadania.

Ara ens disposem a fer un nou salt endavant perquè aquesta obertura impliqui una nova manera de viure i conviure amb el mar, posant en valor les activitats nàutiques, la pràctica esportiva i aquesta economia que fa de la ciutat, el mar i la sostenibil­itat la seva forma de vida.

Així neix l’aposta per l’economia blava a Barcelona, un nou concepte econòmic que aglutina tota la cadena de valor d’aquelles activitats productive­s que fan de l’aigua i la sostenibil­itat motors clau del seu desenvolup­ament. Una economia blava que a Barcelona agrupa un gran conjunt d’actius amb infraestru­ctures essencials per a les exportacio­ns, com el port de Barcelona, un sector primari pesquer vigent a la ciutat, actors rellevants de la indústria nàutica de referència internacio­nal, centres de recerca vinculats a les ciències del mar, el sector energètic, esportiu o cultural. Un sector que en el seu conjunt representa el 4,3% del PIB i més de 15.000 llocs de treball a la ciutat.

Fa just un any, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa vam posar en marxa el procés de lideratge de l’estratègia de ciutat de l’economia blava perquè aquest sector tingui una nova dimensió, i generi nova ocupació de qualitat i amb més oportunita­ts per al teixit productiu.

Barcelona n’és un dels casos paradigmàt­ics i exemplars, gràcies a la seva situació geoestratè­gica i una economia capaç de diversific­ar-se i adaptar-se a les realitats i contextos globals. Aquesta estratègia no la dissenyem sols: una xarxa de més de 70 entitats li han donat forma. I ara, un any després, toca fer balanç.

Copa Amèrica 2024

2024. Una Copa que, a més de convertir-se en una oportunita­t per projectar-nos al món, serà un esdevenime­nt altament vinculat a la tecnologia i a la indústria nàutica sostenible que volem que es materialit­zi a la ciutat. Serà a més una aposta molt important pel desenvolup­ament dels motors d’hidrogen, i s’aprofitarà aquesta oportunita­t per deixar llegat en forma de nous sectors productius. Un llegat que es veu reforçat amb l’atracció d’organitzac­ions internacio­nals, com el World Ocean Council (WOC) i la Cimera d’Oceans Sostenible­s (SOS), que han sigut alguns dels resultats d’aquesta feina compartida.

Al seu torn hi ha una gran transforma­ció en marxa al Port

www.elperiodic­o.com/entre-todos

Podeu llegir més cartes i publicar els vostres articles a:

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain