El Periódico Mediterráneo

Serviu el Senyor amb alegria

- Gordo Rodríguez* *Bisbe de Tortosa

Ja fa una setmana que vaig celebrar per primer cop l’eucaristia a la Catedral amb motiu de l’inici del meu ministeri episcopal. I des d’aquell dia aquí em teniu, amb molta il·lusió. Gràcies per la vostra amable acollida que fa que des del primer minut hagi experiment­at un gran goig: la joia pel fet que soc a casa, amb vosaltres, germà entre germans, «cristià amb vosaltres i bisbe per a vosaltres», com deia

Desitjo conèixer-vos, escoltar-vos, fer meus els vostres goigs i esperances, tristeses i angoixes, endinsar-me en la vostra història, contemplan­t amb mirada de fe el pas de Déu per les vostres vides, la seva bona petjada en aquesta terra de sants i beats, amb la intercessi­ó dels quals som cridats a irradiar l’alegria de l’Evangeli.

I ara us faig una confidènci­a. Quan fa sis anys vaig haver de cercar un lema episcopal, tot d’una vaig escollir-ne el següent: Serviu el

Sant Agustí.

Senyor amb alegria (salm 99,2). I vaig desitjar que es convertís en un lema eclesial, comunitari, sinodal, de fe compartida, de servei joiós compartit.

En aquesta estimada diòcesi tortosina, li demano al Senyor la seva gràcia per tal que pugui ser bon deixeble seu, humil apòstol seu, coneixent cada prevere, cada diaca, cada seminarist­a, cada laic i laica compromès, cada persona consagrada; apropant-me als infants, joves, adults i ancians de cada comunitat cristiana, a totes les persones i, de manera especial, als qui pateixen; aprenent molt de cadascú de vosaltres; col·laborant també amb les institucio­ns i amb tota persona de bona voluntat, sigui quin sigui el seu credo o ideologia; tractant les autoritats amb respecte pel seu compromís en el servei al bé comú, treballant pel bé de tothom; i en tot i per tot acompanyan­t-vos amb el meu afecte i pregària.

Dissabte passat a la Catedral de Tortosa vam pregar tot cantant el segon verset del salm 99: Serviu el Senyor amb alegria. Us animo a viure junts aquest meu lema episcopal pregant per intercessi­ó de la Mare de Déu, sota l’advocació de la Cinta, patrona principal de Tortosa.

 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain