Ma­tu­sa­lem.com

FHM - - BARRA LIBRE -

Ron Ma­tu­sa­lem Gran Re­ser­va 15 lle­ga en­vuel­to en es­te ele­gan­te es­tu­che ilus­tra­do con los di­bu­jos del di­se­ña­dor An­di Ri­vas, uno de los me­jo­res ar­tis­tas de la van­guar­dia crea­ti­va es­pa­ño­la, que da co­lor a es­te ron úni­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.