PA­RA SA­BER MÁS

Historia y Vida Especial (Prisma) - - BAELO CLAUDIA -

EN­SA­YO

SI­LLIÈ­RES, Pie­rre. Baelo Clau­dia, una ciu­dad ro­ma­na de la Bé­ti­ca. Ma­drid: Ca­sa de Ve­láz­quez, 1997.

INTERNET

Con­jun­to Ar­queo­ló­gi­co de Baelo Clau­dia. Jun­ta de An­da­lu­cía. http://goo.gl/RllVl7

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.