MEG­HAN MAR­KLE

La du­que­sa de Sus­sex ha via­ja­do so­la a Nue­va York

Huelva Informacion - - Pasarela -

La mu­jer de En­ri­que de In­gla­te­rra ha via­ja­do so­la a Nue­va York pa­ra ver un par­ti­do de te­nis de su gran ami­ga Se­re­na Wi­lliams. De es­ta for­ma ha que­ri­do dis­fru­tar sus úl­ti­mos días de ba­ja ma­ter­nal, ya que la pró­xi­ma se­ma­na re­gre­sa­rá al tra­ba­jo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.