He­len Ca­sa­no­vas

Integral - - Yoga Cotidiano -

es pro­fe­so­ra de yo­ga. Co­fun­da­do­ra de l’As­so­cia­ció Pe­tits i Grans Vi­las­sar de­di­ca­da a la crian­za cons­cien­te. Ac­tual­men­te im­par­te cla­ses de yo­ga en el cen­tro Cen­tra’t de Vi­las­sar de Dalt y ta­lle­res de yo­ga con La Ca­ba­na de la Llu­na, de la que es so­cia co­fun­da­do­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.