FRAN­CESC MI­RA­LLES

Integral - - Sumario -

Es­cri­tor y pe­rio­dis­ta es­pe­cia­li­za­do en psi­co­lo­gía y te­mas de es­pe­ri­ti­tua­li­dad y vi­da in­te­rior. Ha pu­bli­ca­do li­bros de via­jes y na­rra­cio­nes cen­tra­das en ls bús­que­da in­te­rior. Lo en­con­tra­réis en las en­tre­vis­tas de la re­vis­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.