Bi­ki­mel

La Vanguardia (1ª edición) - - CULTURA -

MO­RIR D’UN LLAMP CAN­CIÓN/ SA­TÉ­LI­TE K

Vicky de Clas­cà ofre­ce, en un ál­bum de tí­tu­lo pres­ta­do de un poe­ma de Vin­yo­li, un gi­ro más con­tun­den­te des­pués de su an­te­rior Fa­rre­ra. Im­pe­ca­ble­men­te arro­pa­da por Da­vid So­ler, Lu­cas Suá­rez y Xa­vi Llo­ses, si­gue fir­man­do gran­des te­mas co­mo In­fla les ve­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.