La Vanguardia (1ª edición)

Vot independen­tista

-

Molts catalans, espero que la majoria, hem decidit que el que ens convé és aconseguir un Estat per a Catalunya que faci possible poder recaptar tots els impostos que generem, i tenir competènci­es en matèries essencials per poder millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans. Únicament els independen­tistes defensem que per aconseguir aquest Estat propi és necessari que la majoria de la població ho vulgui.

D’altra banda, també som els qui hem maldat a bastament perquè l’Estat espanyol accepti la convocatòr­ia d’un referèndum en el qual, i després de la correspone­nt campanya i debat, els catalans votin una de les dues opcions a plantejar, independèn­cia sí o no, fins avui sense èxit.

En canvi, encara hi ha una part de la població catalana i pràcticame­nt tota la població espanyola –excepte potser la que simpatitza amb Podem– que vota par- tits que ens obliguen, apel·lant a la llei, a continuar formant part d’Espanya. Això provoca i provocarà un conflicte polític cada vegada més greu entre Catalunya i Espanya que caldrà resoldre i obtenir finalment la victòria, però per això ara el pas següent és votar en les eleccions del 26-J algun dels partits independen­tistes que s’hi presenten i no pas abstenir-se.

JOSEP M. PRAT FIGUERAS

Girona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain