La Vanguardia (1ª edición)

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Els exoneren de qualsevol condemna. Partidari de l’arxiduc Carles III al País Valencià durant la guerra de la Successió.

2 Transpirav­a. Boscos d’oms. Sobirà persa. 3 Carme Ferrer Batallé. Clissem. Estatueta que desperta veneració. 4 Reaccions furibundes dels que tendeixen a ventar ventallots. Gest col·lectiu que fan els assistents a un estadi per mostrar felicitat. 5 Armadura verda. Hem perdut les fonts del Ter. L’escandinau que fa l’orni. Comença a medicar-se. 6 Refredat com un pollet. Decandien. Amaga la fetillera. 7 Que no viu sinó en presència d’oxigen. Gens ostentós, i amant de la literatura nord-americana. 8 Cuina a la faisó d’algun bon cuiner. En Karl encaputxat. Núvols poètics. 9 As. Conjunt d’estris. Pregui. Obertura musical. 10 Que va en sentit contrari al normal. Clogui.

11 Associació de grans tramviaire­s. M’emprenyo. En demana el fumador, però també pot ser de camp.

12 Aquesta criatura no té pèls. Desviació de la columna vertebral, ca-

racteritza­da per una convexitat anterior. 13 Una grega a Roma. Trivials com un supositori. Baixa temperatur­a en el ball d’Astaire. 14 Hi ets. Aquesta és una rebel i va armada.

VERTICALS 1 Basc sense casc. Fa la feina del bomber. El rot que deixa pitjor gust de boca. 2 Apagaríeu totes les espelmes del pastís. Sense llengua. 3 En temps antic habità el territori comprès entre el Tíber, el Nera i l’Aniene. Ofereix consells per anar a Xina. En un tres i no res. 4 Ovella que foragita la princesa. Tornava a posar l’agulla per fer més vores. El grup Abba perd el seu líder. 5 Quasi és moment de clavar. Bandejaràs els bandits. 6 Est. Al capdamunt de l’edifici. No és pas una mera cimera. A la vora de la CUP. 7 Condició dels xicots joves. El motor de la poesia lírica. L’Àfrica pobra. 8 Treure el metre i usar-lo. Quilòmetre llarg.

9 El palíndrom del bevedor. Persona que menja excessivam­ent. Rústec.

10 Art no religiós. Lleures. La navalla més kantiana. Centúria. 11 Ho facin servir. Racial. Daniel Ferrer Iniesta.

12 Escaire. Provoqueu danys en una estació d’esquí. Mesuro la capacitat d’un recipient. 13 Fugida massiva. Generoses. 14 Tallada de troncs. Kamikaze.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain