La Vanguardia (1ª edición)

LA FOTO DEL LECTOR

-

JARDINES COLGANTES DE VILAFRESER. Escribe Jordi Puig: “Ja fa uns quants anys, més de deu, que aquests arbres, oliveres i lledoners, han anat arrelant al campanar. Les autoritats n’estan informades, fins i tot han enviat tècnics per mirar-ho. Això sí, vist de lluny és molt maco!”.

 ??  ?? Los lectores pueden enviar sus fotografía­s a cartas@lavanguard­ia.es. Es imprescind­ible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas...
Los lectores pueden enviar sus fotografía­s a cartas@lavanguard­ia.es. Es imprescind­ible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain