La Vanguardia (1ª edición)

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Grava matxucada com la que et caldrà picar per resoldre l’encreuat d’avui, dia dels innocents, en homenatge al meu company Fortuny. Festejar. Disjunció de Windsor. 2 100è. Mostràveu la dentadura postissa. Cop de vaca que intenta espantar una mosca collonera. 3 Tastats a glops. Malmetem. La lletra que afegeix. 4 La lletra dels dilemes. Afeccions que engruixeix­en les capes d’epidermis. Pals que els romans triplicave­n. 5 La paraula d’origen grec que més ressonà a partir de 2008. Ho adobaràs amb l’ajut del darwinià Vicente Bosch a Badalona. 6 Raona sense extremisme­s. Drap amb lligat de sarja de tres o batàvia de quatre. El palíndrom més estimable. 7 Cambres presumptam­ent altes. Criatura aliena a la centralita­t. 8 Tibada a Artesa. Traficant d’òvuls. Ens visita, baixa. 9 Ruc sense genet. Ens n’adonem en un pim pam. Planta herbàcia rutàcia i tal vegada mig zíngara. 10 Arrambli trons. Remenar toncs. A les portes d’Estocolm. 11 Meridió. Taula que no és de ball. Esmicolat. 12 Aquest ha hagut d’adequar la seva vida a les prioritats de Sant Gaietà. Greixós com algunes enquestes. Preposició deontològi­ca. 13 Comença a fer-se omnipresen­t en l’agitació del món. Figura. Triomfa a Wallapop. 14 Noia que transpira. Assenyat com la Rosa.

VERTICALS 1 Es torna una lloca cada cop que veu un rellotge de paret anglès. Agrupament­s monopolíst­ics per antonomàsi­a. 2 Dotze. Turments causats pels remordimen­ts, sobretot entre remugaires. El cosí més temut de l’estruç. 3 Agulla copulativa. En tenen les bales i els pèsols. Esponera. 4 Víctimes de Sant Jordi. Iridescent. Mig miler. 5 Li clava una coça. Implemento, que diuen ara. 6 El que fa vi. Tendent a l’ideal màxim. Color no vegetal. 7 Mig home. Beluga. Agafador capgirat. 8 Ucraïnesa. Molt apreciades, com les rondalles i altres elements folclòrics. 9 Temps mort. Acostumat a ensinistra­r gossos. Sovint els tapen amb banderes. 10 Dic que el Cid no sabia comptar a la romana. Tingui un sabor que foragita els hipertenso­s. Coratge de vocalista. 11 Corrua. Separats. Nitrogen. 12 Mullar. El corrent del Tirrè els deixà sense paraules. Vós no cal que accentueu l’oxigen. 13 Aptitud capgirada. S’alimentava amb desfici. Llum a la caverna. 14 Coca reciclada. Radiant.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain