La Vanguardia (1ª edición)

Conèixer les religions

-

Ara que es torna a parlar de religió a l’ensenyamen­t voldria aportar la meva opinió. Entenc que la religió és part de l’esfera privada de les persones, però trobo a faltar un coneixemen­t genèric de les religions.

Els catòlics, què en sabem de l’islam? És una religió de pau i amor, com diuen alguns? O és una religió d’odi i violència, com practiquen uns altres? Què en sabem de l’hinduisme? O del budisme? El poc que jo en sé, ho vaig aprendre de la persona que viatjava al meu costat en un vol Londres-Barcelona. Jo tenia més de 50 anys i, certament, em va agradar molt. Crec sinceramen­t que l’ensenyamen­t del fenomen religiós i la idea de les principals religions del món hauria de ser part de l’ensenyança obligatòri­a. En cap cas crec que l’escola pública en un Estat laic hagi d’adoctrinar sobre una determinad­a confessió.

JOAN LOSANTOS ANTICH Subscripto­r Montornès del Vallès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain