La Vanguardia (Català-1ª edició)

Un aniversari patètic

- JOAN-ANTON BENACH

Davant la jubilació

Autor: Thomas Bernhard Traducció: Eugeni Bou Direcció: Krystian Lupa Lloc i data: El Canal (Salt) (14/X/2016). Temporada Alta Què ha de passar perquè dues actrius i un actor aconseguei­xin que en un espai dramàtic, obert a silencis fenomenals, es respiri “l’odi, la por i la impossibil­itat de ser feliç”? L’explicació és aquesta: cal que el text teatral sigui de Thomas Bernhard (Heerlen, Països Baixos, 1931-1989), que la representa­ció que s’hi faci hagi estat dirigida pel polonès Krystian Lupa (Jastrzebie, 1943) i que la interpreta­ció hagi estat confiada a tres profession­als de primera divisió com Mercè Arànega, Marta Angelat i Pep Cruz.

Davant la jubilació, un dels espectacle­s més esperats del festival Temporada Alta, s’ha estrenat amb un èxit absolut al teatre El Canal, en un muntatge de tres hores i mitja de durada i en el qual hem descobert una gran quantitat de matisos, inexistent­s en la primera versió que amb el títol d’Abans de la jubilació, del mateix traductor (Eugeni Bou), es va oferir el 1986 a la Sala Beckett, dirigida per Rafel Duran.

Davant la jubilació es podrà veure el gener del 2017 al teatre Lliure de Montjuïc en un treball que, he de creure, perfectame­nt acabat, és a dir, amb les correccion­s necessàrie­s que el divendres a la nit, a Salt, es notaven a faltar en el tram final de l’espectacle: vacil·lacions en el desenllaç i una morositat penso que excessiva en l’escena de la contemplac­ió de l’àlbum de fotos que evoquen els anys en què el personatge del Rudolf (Pep Cruz) va exercir d’oficial de l’exèrcit alemany. Abans d’arribar a aquests pocs minuts finals, el muntatge és una més de les extraordin­àries creacions dramàtique­s amb les quals Krystian Lupa ha enriquit el Festival de Tardor de Girona.

Certament, el material que el director ha tingut entre mans, és una de les més lúcides exposicion­s de les conseqüènc­ies morals de la derrota del nazisme entre els seus superviven­ts. L’obra gira a l’entorn de l’aniversari de Himmler que el Rudolf i la seva germana Vera (Mercè Arànega) celebren puntualmen­t cada any, sense aconseguir que s’afegeixi a la festa la Clara (Marta Angelat), l’altra germana, impossibil­itada, condemnada a una cadira de rodes, d’ençà que va ser víctima d’un bombardeig aliat, pocs dies abans del final de la guerra. Bernhard ha tractat obsessivam­ent la pervivènci­a de la ideologia nazi en diversa gent i en diversos escenaris, els domèstics, com en aquest cas, i els col·lectius, quan parla de la malura infiltrada a Àustria, el que va ser el seu país de residència. Davant la jubilació és una descripció genial del que es viu com un exili interior, per part del Rudolf i la Vera, i com una tràgica resistènci­a per part de la Clara. Els silencis són un part essencial del drama que experiment­en els tres protagonis­tes. Cal entendre que Bernhard va escriure l’obra el 1979, en què Alemanya ja enregistra­va el nou terrorisme urbà i el nacionalso­cialisme residual podia “somiar” (!) un possible progrés.

La feina pacient de la Vera a la post de planxar, per tal que llueixi la indumentàr­ia nazi del Rudolf, ve a ser una metàfora de l’esperada brillantor que s’espera dels nous temps i, alhora, una part de la fantàstica lliçó interpreta­tiva de Mercè Arànega. La feina dels tres intèrprets és irreprotxa­ble. Pep Cruz s’encomana a uns gestos molt eficients per combatre la llatinitat inconfusib­le de la seva figura i apropiar-se amb molta autoritat de l’agressivit­at nazi. Marta Angelat té una ajustada i difícil exhibició d’expressivi­tat, enormement meritòria.

 ?? FELIPE MENA ?? Angelat i Arànega a l’obra
FELIPE MENA Angelat i Arànega a l’obra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain