La Vanguardia (Català-1ª edició)

Empúries recrea com era la vida en una ‘domus’

El criptopòrt­ic de la casa dels Mosaics ja és visitable

- SÍLVIA OLLER Empúries

La ciutat romana d’Empúries té des d’ahir un nou reclam turístic. El criptopòrt­ic o magatzem subterrani en forma de galeria on es guardaven les àmfores i productes alimentari­s, com ara el gra, l’oli o el vi de la domus número 1, coneguda popularmen­t com la casa dels Mosaics, ha obert les portes al públic aquest cap de setmana.

Després que l’han sotmès a una remodelaci­ó profunda que ha consistit a restaurar tots els elements originals conservats d’època romana, consolidar els revestimen­ts dels murs, substituir les bigues, reforçar i impermeabi­litzar el sostre i il·luminar-lo per fer-lo visitable, faltava dotar d’un discurs pedagògic un espai que s’havia mantingut tancat i que es feia servir com a magatzem del museu. El conseller de Cultura, Santi Vila, que divendres passat va visitar l’espai, va destacar “la potència didàctica” d’aquest recurs, amb recreacion­s en 3D i que permet que el visitant es faci una idea de com era la vida en aquesta domus, una de les més importants de la ciutat romana d’Empúries, amb més de 3.500 metres quadrats i 45 estances.

Els encarregat­s de guiar el públic pel soterrani de la casa són dos personatge­s virtuals inspirats en l’antiga Roma, el magistrat municipal Caius Octavius Carbo, comerciant i fabricant de salaons i amo de la casa –hi ha inscripcio­ns i monedes que corroboren que va ser un personatge emporità tot i que no es pot precisar que visqués en aquesta casa– i el seu esclau Bucco, que van descobrint els visitants, a través de diverses projeccion­s audiovisua­ls, quina funció tenia el criptopòrt­ic, un lloc freqüentat per servents i esclaus o les diferents estances de la domus romana, com ara l’atrium (el pati principal al voltant del qual es distribuïe­n les principals habitacion­s de la casa), el triclinium (menjador), el tablinum (el despatx del pater familias on es guardaven documents i objectes importants), l’impluvi (lloc de recollida de les aigües pluvials), el peristil (pati interior envoltat per pòrtics de columnes) o el viridarium (jardí central). Precisamen­t, un altre dels nous espais oberts al públic és el peristil que s’ha enjardinat amb espècies aromàtique­s utilitzade­s pels romans. A través d’aquestes projeccion­s, el visitant també es fa una idea de l’evolució arquitectò­nica d’aquesta domus, que data del segle I aC, i que va ser sotmesa a diverses ampliacion­s.

La recuperaci­ó del criptopòrt­ic com a espai visitable és inaudit a la península Ibèrica i cal viatjar fins als jaciments italians de Pompeia i Herculà per veure una cosa semblant. Un dels investigad­ors i arqueòlegs del Museu d’Arqueologi­a de Catalunya-Empúries (MAC), Pere Castanyer, explica que aquest espai soterrat no s’havia pogut mostrar mai abans al públic per les deficiènci­es estructura­ls que tenia.

La casa dels Mosaics –un lloc que destaca perquè conserva diversos mosaics que decoraven el terra de les habitacion­s principals– va ser excavada durant la dècada del 1940 i restaurada a mitjans de segle. Des d’aleshores, segons explica la directora del Museu d’Empúries, Marta Santos, no s’havia fet cap altra intervenci­ó, cosa que obligava a fer aquesta reforma que ha suposat una inversió de poc més de 784.000 euros, pagats pel Departamen­t de Cultura i l’Obra Social La Caixa a través del programa Patrimoni en Acció.

 ?? PATRIMONI GENCAT ?? Recreació virtual de la domus número 1, una de les més ben conservade­s de la ciutat romana
PATRIMONI GENCAT Recreació virtual de la domus número 1, una de les més ben conservade­s de la ciutat romana
 ?? PERE DURAN / NORD MEDIA ?? Recreacion­s en 3D il·lustren com era la casa dels Mosaics
PERE DURAN / NORD MEDIA Recreacion­s en 3D il·lustren com era la casa dels Mosaics

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain