Ri­ta Mo­re­no

ACTRIU I CAN­TANT

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

Ri­ta Mo­re­no, de 86 anys, es­tà exul­tant al sa­ber que Ste­ven Spi­el­berg comp­ta amb ella per al re­make de West Si­de story. L’actriu no se­rà l’Ani­ta, pa­per pel qual va gua­nyar l’Os­car el 1962, si­nó la Va­len­ti­na, la pro­pi­e­tà­ria de la bo­ti­ga on tre­ba­lla Tony.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.