Con­tra les crí­ti­ques

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Les du­es fo­tos que va di­fon­dre ahir Pre­si­dèn­cia de Quim Tor­ra amb mem­bres del seu ga­bi­net: a l’es­quer­ra, di­me­cres amb Alba Ver­gés (que va por­tar el seu na­dó), Pe­re Ara­go­nès, Chakir el Hom­ra­ni, Jo­sep Rius i Víc­tor

Cu­llell; a la dre­ta, ahir, amb Mi­quel Buch, El­sa Ar­ta­di i Jor­di Puig­ne­ró

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.